Działanie Rosahumusu

Rola próchnicy w glebie

Wpływ kwasów humusowych na jakość gleby i wzrost roślin.

Wpływ kwasów humusowych na jakość gleby i wzrost roślin.

 • próchnica poprawia zasobność gleb,
 • jej związki mogą zmagazynować 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby,
 • próchnica zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn,
 • związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną, Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej
 • wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin,
 • głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe.

Kwasy humusowe są wspaniałym naturalnym, organicznym żródłem dostarczenia roślinom i glebie skoncentrowanej dawki składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.
Kwasy humusowe w ROSAHUMUSie są pozyskiwane z Leonardytów.
Aktywność kwasów humusowych z Leonardytów jest 5 krotnie wyższa od kwasów humusowych pochodzących z innych żródeł (obornik, kompost).
Zawartość kwasów humusowych w 1 kg ROSAHUMUSu odpowiada ilości kwasów humusowych w ok. 30 tonach obornika.
ROSAHUMUS zwiększa żyzność gleby i wzrost roślin. Bardzo ważną zaletą ROSAHUMUSu jest pełna dostępność substancji organicznej ponieważ jest ona całkowicie rozłożona. Natomiast substancja organiczna w kompoście czy oborniku jest szybko mineralizowana bez tworzenia żyznego humusu.
ROSAHUMUS poprawia żyzność gleby na okres do 5 lat.

Korzyści wynikające ze stosowania kwasów humusowych

 • podnoszą żyzność gleby dzięki wysokiej pojemności wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej,
 • zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolne ich uwalnianie w miarę zapotrzebowania roślin.

W związku z powyższymi cechami kwasów humusowych możemy mówić o 3 typach działania:

 • fizycznym,
 • chemicznym,
 • biologicznym.

Pożyteczne działanie fizyczne kwasów humusowych

 • Modyfikują strukturę gleby,
 • Poprawiają strukturę, zapobiegają utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych,
 • Zapobiegają pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby poprzez zwiększenie zdolności koloidów do wiązania wody,
 • Rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie,
 • Zwiększają pojemność wodną gleby, a przez to zmniejszają zagrożenie suszą,
 • Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorpcję energii słonecznej.

Wpływ kwasów humusowych na strukturę gleby i rozmieszczenie składników pokarmowych w glebie

Pożyteczne działanie chemiczne kwasów humusowych

Kwasy humusowe:
chelat kwasów humusowych

 • Zmieniają właściwości chemiczne gleby,
 • Neutralizują pH gleby,
 • Poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin,
 • Działają jako naturalny czynnik chelatujący jony metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy,
 • Wzbogacają glebę w substancje organiczne i mineralne,
 • Zatrzymują rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie,
 • Posiadają ekstremalnie wysoką pojemność wymiany kationowej,
 • Zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelmentów) do form dostępnych dla roślin,
 • Zwiększają pobieranie azotu przez rośliny,
 • Zmniejszają reakcje fosforu z wapniem, żelazem, magnezem i glinem przez co zwiększają ich dostępność dla roślin,
 • Uwalniają CO2 z CaCO3 umożliwiając użycie w fotosyntezie,
 • Pomagają eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza,
 • Zmniejszają dostępność substancji toksycznych z gleby.

Wpływ kwasów humusowych na wilgotność gleb i wzrost roślin

Na glebach zasobnych w kwasy humusowe w przestworach powietrznych gromadzona jest woda w czasie opadów. Ponadto kwasy humusowe zapobiegają zaskorupianiu się gleb oraz ograniczają parowanie wody.

ROSAHUMUS (pod różnymi nazwami) jest stosowany w 41 krajach świata. - mapa

ROSAHUMUS (pod różnymi nazwami) jest stosowany w 41 krajach świata.

Plantacja oliwek w Arabii Saudyjskiej nawożona Rosahumusem.

Plantacja oliwek w Arabii Saudyjskiej nawożona Rosahumusem.

Pożyteczne działanie biologiczne

Wpływ kwasów humusowych na koncentrację azotanów w glebie.

Wpływ kwasów humusowych na koncentrację azotanów w glebie.

Kwasy humusowe:

 • Stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję, Działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych,
 • Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. Azotobacter i Nitrosomonas),
 • Zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki,
 • Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych,
 • Zwiększają oddychanie korzeniowe,
 • Sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę,
 • Zwiększają zawartość witamin i minerałów w roślinach,
 • Pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużają okres przechowywania i przydatności do sprzedaży,

  Wpływ stosowania kwasów humusowych na zwiększenie dostępności składników pokarmowych.

 • Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność,
 • Stymulują wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszanie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu,
 • Poprawiają jakość plonu, wygląd i wartość odżywczą.

Na glebach ubogich w próchnicę straty azotu dochodzą rocznie do 80 kg/ha. Przy pełnej pojemności wodnej gleby każdy następny opad w wysokości 10 mm powoduje wypłukanie azotu na głębokość 7 cm. Silnie wypłukiwane są także potas, magnez oraz siarka.

Korzyści ekologiczne kwasów humusowych

 • Fragment kwasu humusowego

  Fragment kwasu humusowego

  Gleby z wysoką zawartością kwasów humusowych są gwarancją słabego wypłukiwania azotu i optymalnego działania odżywczego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy, który powstaje dzięki wysokiej zawartości kwasów humusowych, chroni rośliny przed azotanami i pestycydami zmieszanymi z wodami gruntowymi. Ponadto niska zawartość azotanów jest wskażnikiem i warunkiem uznania jako „rolnictwo ekologiczne”,

 • Kwasy humusowe zmniejszają problem zasolenia gleb – są zdolne do obniżania stężenia soli (mineralnych), których zbyt wysokie stężenie działa toksycznie na rośliny. Szczególnie skutecznie redukowane jest zagrożenie zbyt wysokim stężeniem NH4, co jest szczególnie ważne dla młodych roślin. Ogólnie kwasy humusowe redukują poparzenia korzeni wynikające ze zbyt wysokiego stężenia soli mineralnych w glebie.
 • Kwasy humusowe skutecznie działają przeciw erozji gleby. Jest to osiągane poprzez lepsze działanie koloidów glebowych, lepszy rozwój systemu korzeniowego i lepszy wzrost roślin.

Korzyści ekonomiczne kwasów humusowych

Kwasy humusowe:

 • Chelatują składniki odżywcze dostępne w glebie, zwłaszcza żelazo, do form przyswajalnych przez rośliny,
 • Składniki schelatowane optymalizują odżywianie roślin,
 • Ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych,
 • Zwiększają retencję i ułatwiają pobieranie wody przez rośliny,
 • Mogą być stosowane we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych, ozdobnych, sadownictwie i szkółkarstwie,
 • Wpływają na wzrost plonów i poprawę opłacalności uprawy.

Najlepsze efekty stosowania kwasów humusowych uzyskuje się na glebach lekkich, ubogich w humus oraz rekultywowanych. Przy wysokiej mineralizacji substancji organicznej kwasy humusowe zapewniają szybki i trwały wzrost żyzności takich gleb.