O produkcie

Co to jest Rosahumus?

Rosahumus - opakowanie 6 kg + zielony laur konsumenta + firmowy hit roku 2010Rosahumus to nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo, przeznaczony do poprawy żyzności gleby.

Skład:

  • Kwasy humusowe – 85,0 %
  • Tlenek potasu (K2O) – 12,0 %
  • Żelazo (Fe) – 0,6 %

Próchnica w glebie

Zawartość próchnicy w glebie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb oraz wpływających na wzrost roślin, wysokość plonu i jego jakość. Do czynników regulujących zapas próchnicy w glebie należy racjonalny system uprawy roli i roślin, odpowiednie zmianowanie, nawożenie organiczne (obornik, komposty, nawozy zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych tj. Rosahumus.

Większość gleb Polski jest ubogich w próchnicę. W zależności od regionu gleby ubogie w próchnicę i słabo próchniczne tj. o zawartości < 2 % próchnicy stanowią 40-72% gruntów rolnych. W ostatnich 10 latach zawartość próchnicy w glebach Polski spadła o ok. 40% i jest najniższa spośród krajów Unii Europejskiej. Aby zapobiec temu groźnemu zjawisku i degradacji gleb w Polsce oraz stratom azotu, potasu i magnezu oraz poprawiæ wzrost i plonowanie roślin uprawnych polecamy zastosować Rosahumus.

Zawartość materii organicznej w glebach użytków rolnych

 

Województwo Średnia zawartość
materii
organicznej (%)
Udział próbek o zawartości materii organicznej (%)
<1,0 1,0-2,0 2,0-3,5 >3,5
niskiej średniej wysokiej b. wysokiej
Dolnośląskie 3,04 2,8 24,2 44,3 28,6
Kujawsko-pomorskie 1,85 10,3 62,1 21,5 6,1
Lubelskie 2,02 5,4 60,5 27,2 6,9
Lubuskie 2,11 4,5 56,0 30,7 8,8
Łódzkie 2,12 3,5 57,8 30,7 8,0
Małopolskie 2,25 10,0 41,6 35,7 12,7
Mazowieckie 1,94 10,7 56,8 35,6 6,9
Opolskie 2,33 1,1 43,7 44,5 10,7
Podkarpackie 2,39 6,7 34,5 46,6 12,3
Podlaskie 2,06 2,7 63,0 25,0 9,2
Pomorskie 2,65 3,0 32,8 46,1 18,1
Śląskie 2,59 16,9 35,2 44,4 16,9
Świętokrzyskie 1,83 2,7 49,2 28,2 5,7
Warmińsko-mazurskie 2,22 7,4 53,5 34,4 9,4
Wielkopolskie 1,99 3,5 56,9 28,8 6,9
Zachodniopomorskie 2,29 3,5 44,1 42,7 9,7
POLSKA 2,20 6,2 49,8 33,4 10,6

źródło: Terelak H., 2001. Studia i raporty IUNG PIB 12/2008

Rosahumus – nawóz wytwarzany z leonardytów

Rosahumus jest wytwarzany z leonardytów wydobywanych na terenie Niemiec. Cechują się one bardzo wysoką aktywnością biologiczną  Niemieckie leonardyty są  bardzo dobrym źródłem kwasów humusowych,zawierają ich 85%, a także żelaza i potasu. Prowadzone badania potwierdziły wysoką skuteczność  nawozu ROSAHUMUS, (otrzymywanego z leonardytów) w poprawie żyzności gleb, zwiększeniu koncentracji  składników pokarmowych w glebie, tworzeniu struktury gruzełkowatej oraz wzroście i plonowaniu upraw rolniczych, sadowniczych, warzyw, ziół oraz roślin ozdobnych. Rosahumus zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny.

Czym są Leonardyty?

koparka-leonardyty-wydobycieLeonardyt to miękki, błyszczący, czarny lub brązowy szklisty mineraloid. Wydobywa się go w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego. Jest bardzo bogaty w kwasy humusowe (do 90%) i jest wykorzystywany jako środek kondycjonujący glebę i środek rekultywujący zanieczyszczone środowisko. Jego nazwa pochodzi od dr. A. G. Leonarda, w uznaniu dla jego osiągnięć w badaniu tych złóż.
Wykorzystanie leonardytów
  • Środek kondycjonujący glebę – jest wykorzystywany do poprawy żyzności i struktury gleby poprzez bezpośrednią aplikację bądź też razem z innym źródłem kwasów humusowych.
  • Środek rekultywujący glebę – Leonardyt może być dodawany do gleby, aby zredukować pobieranie metali ciężkich (kadm, rtęć, ołów, nikiel) przez rośliny na skażonych terenach.

Pochodzenie i występowanie leonardytów
Leonardyty powstały w okresie Karbonu. Pochodzą z resztek roślinnych obumarłych bez dostępu powietrza, które uległy humifikacji.
Leonardyty zostały opisane po raz pierwszy w Północnej Dakocie (USA) przez badacza dr. A. G. Leonarda. Miało to miejsce na początku XX wieku. Dziś wiemy, że leonardyty występują na całym świecie towarzysząc złożom węgla.

Certyfikaty ekologiczne Rosahumusu

Rosahumus posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/2010 wydane przez IUNG PIB w Puławach.

Rosahumus uzyskał także certyfikaty ekologiczne wydane między innymi przez FIBL – Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI – Organic Materials Review Institute (USA).

Dostępne opakowania

Przejdź do formularza kontaktowego

Słowa kluczowe: Rosahumus, kwasy humusowe, żyzność gleby, użyźniacz, poprawa żyzności, gleba, nawożenie kwasami humusowymi, leonardyty.