Arnika górska – nawożenie Rosahumusem

Wpływ zróżnicowanych dawek Rosahumusu na masę zebranych koszyczków arniki górskiej i zawartość w nich substancji czynnych

Obiekty badawcze – dawka Rosahumusu w kg/ha Sucha masa koszyczków w Zawartość w % s. m. Plony kwercetyny Plony hiperozydu
g/m2 l. wzgl. kwercytyny hiperozydu kg/ha l. wzgl. kg/ha l. wzgl.
0 119,6 100,0 0,4475 0,6393 5,352 100,0 7,646 100,0
2 128,4 107,4 0,5105 0,7293 6,555 122,5 9,364 122,5
4 141.4 118,2 0,5268 0,7525 7,449 139,2 10,64 139,2
6 139.5 116,6 0,5909 0,8442 8,243 154,0 11,78 154,1
Średnio z obiektów 2, 4 i 6 kg/ha 136,4 114,0 0,5427 0,7753 7,416 138,6 10,59 138,5

Słowa kluczowe: Rosahumus, nawożenie ziół, wyniki badań rosahumus, arnika górska, arnika nawożenie, kwasy humusowe