Burak cukrowy – nawożenie Rosahumusem

Wpływ stosowania nawozu ROSAHUMUS przy zróżnicowanym poziomie nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu buraków cukrowych. IHAR o. Bydgoszcz, 2010-2011.

Nawożenie i dawka PZW
[%]
KOB[tys./ha] Plon w tonach z ha Zawartość cukru
[%]
Zawartość mmol/kg miazgi
korzeni cukru technol. liści K Na N-a-NHz
Kontrola NPKMg 88,8 92,4 52,2 7,65 35,3 16,67 42,1 3,4 17,6
Kontrola 14 NPKMg 90,3 94,0 47,9 7,19 32,1 16,65 32,5 2,8 14,2
Rosahumus 3 kg/ha, NPKMg 89,8 91,2 57,4 8,50 38,9 16,88 43,6 3,5 17,7
Rosahumus 6 kg/ha, NPKMg 88,0 92,3 61,9 9,27 41,4 17,07 44,0 3,4 17,7
Rosahumus 6 kg/ha, NPKMg 90,4 93,0 50,8 7,61 34,5 16,86 38,7 3,0 14,9
NIR ( 0.05) n.i. n.i. 1,5 0,16 1,4 0,12 2,3 0,4 2,1
Nawożenie i dawka PZW
[%]
KOB[tys./ha] Plon w tonach z ha Zawartość cukru
[%]
Zawartość mmol/kg miazgi
korzeni cukru technol. liści K Na N-a-NH2
Kontrola NPKMg 85,3 87,5 64,0 9,77 37,9 17,35 44,2 3,2 18,5
Kontrola / NPKMg 84,5 89,1 57,3 9,06 32,7 17,50 33,5 3,0 15,6
Rosahumus 3 kg/ha, NPKMg 86,0 88,6 70,9 11,05 41,8 17,68 43,7 3,3 18,2
Rosahumus 6 kg/ha, NPKMg 85,4 88,7 76,7 12,10 45,3 17,86 43,9 3,4 18,0
Rosahumus 6 kg/ha, / NPKMg 85,2 89,0 62,8 10,03 35,8 17,71 35,6 2,8 15,1
NIR ( 0.05) n.i. n.i. 1,8 0,19 1,7 0,15 2,8 0,4 1,6
buraki_wykres1

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plonowanie buraków cukrowych. IHAR o. Bydgoszcz 2011.

Wpływ stosowania nawozu Rosahumus przy różnych poziomach nawożenia mineralnego na plon cukru technologicznego z buraków cukrowych. IHAR o.Bydgoszcz 2011r.

Słowa kluczowe: Rosahumus, buraki cukrowe, uprawa buraków, nawożenie buraków cukrowych, IHAR, wyniki badań rosahumus, nawożenie kwasami humusowymi, plon buraków cukrowych, jakość buraków.