Jabłonie – nawożenie Rosahumusem

Wpływ stosowania nawozu ROSAHUMUS na wzrost 1 rocznych okulantów Mutsu na podkładce M 9 (Kozietuły Nowe – 2007 r.)

Kontrola Rosahumus 2 kg/ha Przyrost w % Rosahumus 4 kg /ha Przyrost w %
średnia ilość pędów na drzewie 3,0 4,8 + 60 5,3 +77
średnia długość przyrostów pędów w cm/drzewo 94,8 149,8 + 57 177,8 + 87,5
Z lewej strony kontrola z prawej Rosahumus, trzeci rok po zastosowaniu Rosahumusu

Z lewej strony kontrola z prawej Rosahumus, trzeci rok po zastosowaniu Rosahumusu (Kozietuły Nowe – 2007).

Wpływ stosowania Rosahumusu na plonowanie drzewek jabłoni Gloster, Rok posadzenia – wiosna 2005, po sadzie zlikwidowanym jesienią 2004 r., podkładka M -9. Plon w kg/drzewo-2007 r.

Kontrola Rosahumus – 5 kg/ha-2005r, 4 kg/ha-2006 r.
4,7 9,3

Wpływ różnych sposobów aplikacji Rosahumusu na przyrost wysokości drzewek jabłoni Golden Delicious. Instytut Ogrodnictwa 2011.
Wpływ różnych sposobów aplikacji Rosahumusu na przyrost wysokości drzewek jabłoni Golden Delicious.

 

Wpływ różnych sposobów aplikacji Rosahumusu na przyrost długości pędów jabłoni Golden Delicious. Instytut Ogrodnictwa 2011.

Wpływ różnych sposobów aplikacji Rosahumusu na przyrost długości pędów jabłoni Golden Delicious.

 

Wpływ różnych sposobów aplikacji Rosahumusu na przyrost grubości pnia drzewek jabłoni Golden Delicious. Instytut Ogrodnictwa 2011.

Wpływ różnych sposobów aplikacji Rosahumusu na przyrost grubości pnia drzewek jabłoni Golden Delicious.

Słowa kluczowe: Rosahumus, nawożenie sadu, nawożenie sadów, sadownictwo, nawożenie rosahumusem, jabłonie, uprawa jabłoni, nawożenie jabłoni, kwasy humusowe, obornik, moczenie korzeni, przyrost jabłoni, wzrost jabłoni plonowanie jabłoni.