Majeranek ogrodowy – nawożenie Rosahumusem

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na plon świeżej masy majeranku ogrodowego (t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011

Obiekty badawcze – dawka Rosahumusu w kg/ha Gleba piaszczysta Gleba zwięzła pylasta
I zbiór II zbiór Suma I + II zbiór I zbiór II zbiór Suma I + II zbiór
t/ha w liczb. wzgl. t/ha w liczb. wzgl.
0 6,04 6,12 12,2 100,0 7,13 8,33 15.5 100,0
3 6,44 7,16 13,6 111,8 7,25 9,30 16.6 107,1
6 6,52 7,78 14,3 117,5 8,20 9,47 17,7 114,3
Średnia 6,33 7,02 13,4 109,8 7,53 9,03 16,6 107,1
Średnia z obiektów 3 i 6 kg/ha 6,48 7,47 13,9 114,7 7,73 9,39 17,2 110,7

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na plon suchej masy ziela majeranku ogrodowego (t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011

Obiekty badawcze – dawka Rosahumusu w kg/ha Gleba piaszczysta Gleba zwięzła pylasta
I zbiór II zbiór Suma I + II zbiór I zbiór II zbiór Suma I + II zbiór
t/ha w liczb.
wzgl.
t/ha w liczb.
wzgl.
0 1,51 1,57 3,08 100,0 1,97 2,14 4,11 100,0
3 1,62 1,84 3,46 112,6 2,01 2,42 4,43 107,7
6 1,69 1,99 3,68 119,4 2,23 2,64 4,87 118,4
Średnia 1,61 1,80 3,41 110,7 2,07 2,40 4,47 108,7
Średnia z obiektów 3 i 6 [kg/ha] 1,66 1,92 3,57 116,0 2,12 2,53 4,65 113,1

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na plon surowca – ziele otarte majeranku ogrodowego (t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011r

Obiekty badawcze – dawka Rosahumusu w kg/ha Gleba piaszczysta Gleba zwięzła pylasta
I zbiór II zbiór Suma I + II zbiór I zbiór II zbiór Suma I + II zbiór
t/ha w liczb. wzgl. t/ha w liczb. wzgl.
0 1,01 0,95 1,96 100,0 1,38 1,28 2,66 100,0
3 1,12 1,05 2,17 110,9 1,41 1,47 2,88 108,4
6 1,20 1,12 2,32 118,4 1,54 1,54 3,08 115,9
Średnia 1,11 1,04 2,15 109,8 1,44 1,43 2,87 108,1
Średnia z obiektów 3 i 6 kg/ha 1,16 1,09 2,25 114,7 1,48 1,51 2,99 112,2

Słowa kluczowe: Rosahumus, nawożenie ziół, majeranek ogrodowy, uprawa majeranku, nawożenie majeranku, kwasy humusowe, plon majeranku, wyniki badań rosahumusu