Papryka – nawożenie Rosahumusem

Wysokość plonu wczesnego (plon I zbioru) papryki odm. Yecla F1, w uprawie w tunelu nieogrzewanym (Instytut warzywnictwa – Skierniewice 2008 r.)

Obiekt Masa owocu klasy I g PLON HANDLOWY PLON OGÓLNY
Klasa I Klasa I + klasa II
kg/m2 % plonu handlowego kg/m2 % plonu ogólnego kg/m2
Rosahumus 3 kg/ha 199 a 5,88 a 78,3 7,23a 96,3 7,51a
kontrola 192 b 3,94 b 680 5,42b 93,6 5,79b

Wysokość plonu ogólnego i handlowego papryki odm. Yecla F1, w uprawie w tunelu nieogrzewanym (Instytut Warzywnictwa-Skierniewice 2008 r.)

Obiekt Masa owocu klasy Ig PLON HANDLOWY PLON OGÓLNY
Klasa I Klasa I + klasa II
kg/m2 % plonu handlowego kg/m2 % plonu ogólnego kg/m2
Rosahumus 3 kg/ha 182 a 1,24 a 83,8 1,48 a 96,7 1,53 a
kontrola 176 b 0,83 b 68,7 1,19 b 90,2 1,32 b

Słowa kluczowe: Rosahumus, papryka, uprawa papryki, nawożenie warzyw, nawożenie papryki, plon papryki, wyniki badań Rosahumusu, kwasy humusowe, uprawa tunelowa papryki, nawożenie papryki.