Pomidor – nawożenie Rosahumusem

Wpływ nawożenia Rosahumusem na plonowanie pomidora gruntowego. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 2007 r.

Obiekty nawozowe Plon w t/ha % udział w plonie ogólnym
Ogólny Handlowy Wczesny* Handlowe Zielone Chore
Kontrola NPK standardowe 120,9 b 86,3 b 18,7 71,3 2,3 19,6
1/2 NPK + Rosahumus 3kg/ha 124,2 ab 89,5 b 18,3 72,1 2,6 14,6
1/2 NPK + Rosahumus 6 kg/ha 129,0 ab 94,6 ab 19,5 73,3 2,3 17,8
NPK + Rosahumus 3 kg/ha 127,4 ab 90,5 b 18,9 71,0 2,8 19,4
NPK + Rosahumus 6 kg/ha 134,2 a 101,2 a 20,9 75,5 4,6 16,7

Cechy jakościowe owoców w doświadczeniu ze stosowaniem nawozu Rosahumus w uprawie pomidora. Skierniewice 2007 r.

Obiekty nawozowe Masa owocu [g] Twardość [kPa] Ekstrakt [%]
Kontrola NPK standardowe 88,0 133,7 c 4,0
1/2 NPK + Rosahumus 3kg/ha 87,5 152,6 4,6
1/2 NPK + Rosahumus 6 kg/ha 90,0 157,4 ab 4,7
NPK + Rosahumus 3 kg/ha 86,8 167,8 a 4,6
NPK + Rosahumus 6 kg/ha 87,0 164,8 a 5,0

Słowa kluczowe: Rosahumus, nawożenie pomidora, uprawa pomidora, jakość pomidora, pomidor gruntowy, pomidor szklarniowy, nawożenie kwasami humusowymi, wyniki badań Rosahumusu.