Rośliny ozdobne – nawożenie Rosahumusem

rosliny ozdobne - wyniki - rosahumus

Wpływ nawozu organiczno-mineralnego ROSAHUMUS zastosowanego dwukrotnie w dawce 6 g / roślinę w 600 ml wody (podlanie dołka przed posadzeniem i po 3 tygodniach) na wzrost i jakość żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) ‘Smaragd’ w zależności od nawożenia mineralnego nawozem Azofoska w dawce 30 g/m2. ISiK 2010.

Nawóz Wysokość krzewów [cm] Roczny przyrost krzewów na wysokość [cm] Średnica krzewów [cm] Roczny przyrost średnicy krzewów [cm] Barwa łusek w skali 1-41 Ocena dekoracyjności krzewów w skali 1-52
Kontrola – brak nawożenia 50,7 a* 4,1 a 22,9 a 3,4 a 3,8 a 3,7 a
Azofoska 57,0 ab 7,5 b 23,7 ab 4,0 b 4,0 a 4,2 ab
 ROSAHUMUS 58,3 ab 8,0 b 23,9 ab 5,0 c 3,9 a 3,9 ab
ROSAHUMUS + Azofoska 60,5 b 9,7 b 25,7 b 5,6 d 4,0 a 4,4 b

* Średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie wg testu t-Duncana, a= 0,05.
1
Barwa łusek żywotnika w skali 1-4, gdzie 1 oznacza barwę żółtą, 2 – jasnozieloną, 3 – zieloną i 4 ciemnozieloną.
2 Ocena dekoracyjności żywotnika w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniejszą, a 5 – najwyższą dekoracyjność.

 Wnioski

  1. Nawóz organiczno-mineralny ROSAHUMUS zastosowany dwukrotnie w dawce 6 g na roślinę w 600 ml wody stymuluje wzrost krzewów żywotnika zachodniego Thuja occidentalis ‘Smaragd’ uprawianych w gruncie. Roczne przyrosty żywotników na wysokość i szerokość nawożonych tym nawozem są istotnie większe niż roślin kontrolnych, nie nawożonych żadnym nawozem.
  2. Efekty stosowania nawozu organiczno-mineralnego ROSAHUMUS są znacznie lepsze przy równoczesnym zastosowaniu nawozu mineralnego Azofoska w jednorazowej dawce 30 g/m2.
  3. Nawóz organiczno-mineralny ROSAHUMUS zastosowany dwukrotnie w sezonie w dawce 6 g na roślinę w 600 ml wody nie powoduje żadnych uszkodzeń krzewów ani przebarwień łusek żywotnika zachodniego ‘Smaragd’.

 Słowa kluczowe: Rosahumus, rośliny ozdobne, nawożenie kwasami humusowymi, żyzność gleby, nawożenie trawnika, nawożenie kwiatów, nawożenie krzewów, thuja, tuja, nawożenie thui, nawożenie tui, uprawa kwiatów, przepis na piękny trawnik.