Tymianek – nawożenie Rosahumusem

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na wysokość roślin (cm), plon świeżej i powietrznie suchej masy ziela tymianku (t/ha). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011 r.

Obiekty badawcze – dawka Rosahumusu w kg/ha Wysokość roślin (cm) Plon świeżego ziela t/ha Plon suchego ziela t/ha
G Z G L Średnia G Z G L Średnia G Z G L Średnia
0 24,9 22.5 23,7 16,2 11,7 13,9 7.4 5,1 6.3
3 25,8 23,9 24,9 17,3 12,7 15.0 8.5 5,9 7,2
6 27,4  25.6 26,5 18,7 13,6 16.1 8,7 6,1 7.4
Średnia 26,0 24,0 25,0 17,4 12,6 15,0 8,2 5,7 6,9
Średnia z obiektów 3 i 6 kg/ha 26,6 24,8 25,7 17,9 13,2 15,6 8,6 5,9 7,

GZ – gleba zwięzła pylasta, GL – gleba lekka

Wpływ warunków glebowych i zróżnicowanych dawek Rosahumusu na plon surowca tymianku (t/ha) oraz udział ziela otartego (%). Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2011 r.

Obiekty badawcze – dawka Rosahumusu w kg/ha Plon ziela otartego Plon ziela otartego w liczbach względnych Udział ziela otartego w ogólnym plonie
G Z G L Średnia G Z G L Średnia G Z G L Średnia
0 2,9 2,4 2,7 100,0 100,0 100,0 39,5 47,6 43,6
3 3,2 2,8 3,0 109,9 116,2 113,1 37,8  47,9 42,9
6 3,6 2,9 3,2 121,9 119,4 120,6 41,0 47,9 44,5
Średnia 3,2 2,7 2,9 110,6 111,9 111,2 39,4 47,8 43,7
Średnia z obiektów 3 i 6 kg/ha 3,4 2,9 3,1 115,9 117,8 116,9 39,4 47,9 43,7

GZ – gleba zwięzła pylasta, GL – gleba lekka
Słowa kluczowe: Rosahumus, uprawa ziół, nawożenie ziół, wyniki badań Rosahumusu, tymianek, plonowanie ziół, żyzność gleby, nawożenie kwasami humusowymi, nawożenie tymianku, uprawa tymianku.